HNUTÍ OBNOVY              DUCHOVNÍCH TRADIC

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU

S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ

ZA POŽEHNÁNÍ A POKOJ PRAZE A ZEMI ČESKÉ

PRAHA - DNE 27. 9. 2022 - 12:00 - 17:00 hod

ZÁŠTITU PŘEVZALI:

MILOŠ ZEMAN - PREZIDENT ČR

DOMINIK KARDINÁL DUKA OP - EMERITNÍ ARCIBISKUP PRAŽSKÝ

MILUŠE HORSKÁ - SENÁTORKA SENÁTU PARLAMENTU ČR

JAN BARTOŠEK - MÍSTOPŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

PETR HEJMA - STAROSTA MČ PRAHA 1

JAN WOLF - ZASTUPITEL HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Při příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti a k uctění 100. výročí úmrtí českého krále bl. Karla I. pořádá Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční v Praze dne 27. 9. 2022.

Svatováclavské putování s Palladiem země České nám připomíná, že Palladium obdržela sv. Ludmila při přijetí sv. křtu uděleného sv. Metodějem na znamení křesťanské víry, kterou šířila v Čechách. Palladium předala svému vnukovi Václavovi, aby moudře vládl a rozhojňoval víru svatou. Ochranný štít Palladium provázel sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně Prahy a zajištění pokoje v České zemi.

K uctění tohoto příkladu sv. Václava a rozvíjení odkazu se vydává Procesí z Pražského hradu, který je místem odpočinutí sv. Václava s Palladiem země České posvátnými místy Prahy k uctění mučedníků, světců a národních patronů k modlitbě za smír a ochraně před vším zlem místy historického a společenského významu k požehnání k dobrému konání a pokojnému soužití občanů v Praze a zemi České.

Svatováclavské putování je zahájeno mší svatou ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetím Palladia země české u hrobu sv. Ludmily. Procesí vyjde ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračuje do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli. Průvod s Palladiem vychází z Pražského hradu do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostu a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovníků k uctění sv. Anežky České. Procesí pokračuje na Staroměstské nám. do radniční kaple a pak k obnovenému mariánskému sloupu do kostela Matky Boží před Týnem k uctění Palladia města Prahy - Panny Marie Rynecké. Putování je zakončeno u sousoší sv. Václava na Václavském nám. požehnáním Palladiem Praze a zemi České.

Procesím je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a které jsou předpokladem k pokojnému soužití a spolupráci všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení k vytváření společného dobra, k rozvoji vlasti a národa.

P. ThDr. Jiří Koníček, předseda Hnutí duchovní obnovy národa, organizátor Svatováclavského putování Prahou s Palladiem země České

PROGRAM SVATOVÁCLAVSKÉHO PUTOVÁNÍ PRAHOU - DNE 27. 9. 2022

12.00 hod - zahájení -svatojiřská bazilika - pražský hrad

17.00 hod - ukončení - socha sv. Václava - václavské nám.

12.00 - 12.45 - zahájení: Pražský hrad - svatojiřská bazilika - mše svatá ke cti sv. Ludmily a sv. Václava za pokoj a požehnání zemi české - celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, Th.D, pomocný biskup pražský - modlitba u hrobu sv. Ludmily - Převzetí Palladia země české a požehnání

12.45 - 13.15 - Průvod: Svatojiřský klášter - zastavení na nádvoří a modlitba za prezidenta a ústavní činitele české republiky - katedrála sv. Víta -Svatováclavská kaple -

13.15 - 13.45 - zastavení: katedrála sv. Víta - Svatováclavská kaple - modlitba u hrobu sv. Václava

13.45 - 14.15 hod - průvod: Pražský hrad - Hradčanské nám. - požehnání kardinála dominika duky poutníkům a městu Praze palladiem české země - z Hradčan - průvod: Nerudova - Malostranské nám. zastavení - požehnání zastupitelům parlamentu - chrám panny marie vítězné- pražské jezulátko

14.15 - 14.30 - chrám Panny Marie vítězné - pobožnost a uctění Pražského Jezulátka

14.30 - 14:45 - průvod: Karlův most - zastavení a modlitba u sochy sv. Jana Nepomuckého Křížovnické nám.

14.45 - 15.15 - zastavení - křížovnický kostel - modlitba k sv. Anežce - zastavení u viničního sloupu sv. Václava

15.15 - 15.30 - Křížovnické nám. - Platnéřská ul. - staroměstské nám.

15.30 - 15.45 - zastavení -kaple staroměstské radnice - modlitba za zastupitele prahy

15.45 - 16.00 - průvod: staroměstské nám. zastaveníu obnoveného Mariánského sloupu - staroměstské náměstí - kostel Matky Boží před Týnem

16.00 - 16.15 - zastavení: kostel Matky Boží před Týnem - uctění milostného obrazu Panny Marie Rynecké - palladia města Prahy

16.15 - 16.45 - průvod: Staroměstské nám - ul. Železná, - ul. Rytířská, ul. Můstek - Václavskénám - SOCHA sv. Václava

16.45 - 17:00 - zastavení u sousoší sv. Václava - zakončení procesí - Předání palladia

17.00 - 18.00 - účast na Svatováclavském duchovním zastavení na Václavském náměstí

Hlavní organizátor: HNUTÍ DUCHOVNÍ OBNOVY NÁRODA, Z. S. OLOMOUC

Duchovní doprovod: P. ThDr. Jiří Koníček, Info: www.hnutiduchovnitradice.cz

Partneři a spolupráce: Arcibiskupství pražské, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, Rytířský řád sv. Václava, Svatojánský spolek. 

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU

S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ

ZA POŽEHNÁNÍ A POKOJ PRAZE A ZEMI ČESKÉ

PRAHA - DNE 27. 9. 2020 - 12:00 - 17:00 hod.

 1. PROGRAM SVATOVÁCLAVSKÉHO PUTOVÁNÍ PRAHOU - DNE 27. 9. 2020

 2. 12.00 - 12.45 - zahájení: Pražský hrad - Svatojiřská bazilika - mše svatá ke cti sv. Ludmily a sv. Václava za pokoj a požehnání Zemi České - modlitba u hrobu sv. Ludmily - Převzetí Palladia země české a požehnání

 3. 12.45 - 12.50 - Průvod: Svatojiřský klášter - kostel Všech svatých

 4. 12.50 - 13.00 - zastavení: kostel Všech svatých - modlitba u hrobu sv. Prokopa

 5. 13.00 - 13.15 - Průvod: z kostela Všech svatých - zastavení na nádvoří a modlitba za prezidenta České republiky - katedrála sv. Víta -Svatováclavská kaple

 6. 13.15 - 13.45 - zastavení: katedrála sv. Víta - Svatováclavská kaple - modlitba u hrobu sv. Václava

 7. 13.45 - 14.15 hod - průvod: Pražský hrad - Hradčanské nám. - požehnání poutníkům a městu Praze palladiem České Země - z Hradčan - průvod: Nerudova - Malostranské nám. - požehnání zastupitelům parlamentu - chrám Panny Marie Vítězné- Pražské Jezulátko

 8. 14.15 - 14.30 - chrám Panny Marie vítězné- pobožnost a uctění Pražského Jezulátka

 9. 14.30 - 14:45 - průvod: Karlův most - zastavení a modlitba u sochy sv. Jana Nepomuckého Křížovnické nám.

 10. 14.45 - 15.15 - zastavení - křížovnický kostel - modlitba k sv. Anežce - zastavení u viničního sloupu sv. Václava

 11. 15.15 - 15.30 Křížovnické nám. - Platnéřská ul. - Mariánské nám. požehnání zastupitelům Prahy - Staroměstské nám.

 12. 15.30 - 15.45 - zastavení u obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí -modlitba za smír a pokoj v zemi a ochranu před epidemií a vším zlem

 13. 15.45 - 16.00 - průvod: Staroměstské náměstí - kostel Matky Boží před Týnem

 14. 16.00 - 16.15 - zastavení: kostel Matky Boží před Týnem - uctění milostného obrazu Panny Marie Rynecké - Palladia města Prahy

 15. 16.15 - 16.45 - průvod: Staroměstské nám - ul. Železná, - ul. Rytířská, ul. Můstek - Václavské nám - SOCHA sv. Václava

 16. 16.45 - 17:00 - zastavení u sousoší sv. Václava - zakončení procesí - Předání palladia, zakončení putování a účast na Svatováclavském duchovním zastavení na Václavském náměstí

 17. Hlavní organizátor: Hnutí duchovní obnovy národa, z. s. Olomouc

 18. Partneři a spolupráce: Arcibiskupství pražské, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, Rytířský řád sv. Václava, Svatojánský spolek.

 19. Iniciátor a garant projektu: P. ThDr. Jiří Koníček, konjir@seznam.cz, 732 194 741

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU 

S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ PÁTEK 

27. ZÁŘÍ 2019 13.00-17.00 

PROCESÍ ZA POKOJ A POŽEHNÁNÍ PRAZE 

A ZEMI ČESKÉ

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU

 S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ

PRAHA - DNE 27. 9. 2019 - 13:00 - 17:00 HOD

Hnutí obnovy duchovních tradic a Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským zvou na Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české za pokoj a požehnání Praze a Zemi české, které se uskuteční v Praze dne 27. 9. 2019. Akce je pořádána v předvečer slavnosti sv. Václava a státního svátku Dne české státnosti, k připomenutí 30. výročí pádu totalitního komunistického režimu a k poctě Františka kardinála Tomáška. Procesí je nazváno Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české, protože putování je vedeno od hrobu sv. Václava ve svatováclavské kapli na Pražském hradě po královské cestě přes Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí k soše sv. Václava na Václavském náměstí. Palladium je neseno na připomínku sv. Václava, který nesl tento ochranný štít, když se vydával na cesty k ochraně svěřeného lidu a zajištění míru a pokoje ve své zemi. Svatováclavské putování bude zahájeno mší svatou ve 13.00 hod ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a modlitbou u hrobu sv. Ludmily přijetím Palladia země české, které sv. Ludmila obdržela od sv. Metoděje při přijetí křtu svatého. Procesí vyjde z baziliky do kostela Všech svatých k uctění sv. Prokopa a modlitbě za Českou republiku a prezidenta. Procesí pokračuje do svatováclavské kaple svatovítské katedrály k uctění světců, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého a k modlitbě za české panovníky . Ve svatováclavské kapli bude modlitba u hrobu sv. Václava a předání Palladia Země české. Průvod vychází z Pražského hradu a zastaví se před balkónem arcibiskupského paláce, ze kterého pozdraví a požehná kardinál Dominik Duka poutníkům a městu Praze. Akt je připomínku kardinála Františka Tomáška, který v době totality po obřadech z balkonu povzbuzoval věřící a žehnal shromážděným.

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem jde do kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, kde bude modlitba a požehnání Parlamentu ČR a pak pokračuje po Karlově mostě se zastavením u sv. Jana Nepomuckého do kostela sv. Františka - kláštera Rytířského řádu Křížovníků, kde bude následovat modlitba ke sv. Anežce s připomínkou výročí její kanonizace a pádu totality. Pouť pokračuje na Staroměstské náměstí s modlitbou za obnovu mariánského sloupu do kostela Matky Boží před Týnem k modlitbě a uctění Panny Marie Rynecké - Palladia města Prahy. Procesí je završeno cestou k soše sv. Václava na Václavské náměstí a účastí na Svatováclavském zastavení s požehnáním českému národu.

Svatováclavské putování Prahou a žehnání Palladiem se zastaveními na místech spojených s českou státností je vedeno tak, aby byly pronášeny modlitby a požehnání za ty, kdo vedou lid na všech stupních: Modlitby na Pražském hradě, za Českou republiku a prezidenta, na Malé Straně za členy Parlamentu ČR, na Staroměstském náměstí za zastupitele města Prahy a na Václavském náměstí za český lid. Modlitbami a žehnáním je vyjádřena starostlivost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a které jsou předpokladem k pokojnému soužití všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení a vytváření společného dobra k rozvoji vlasti a národa.

PROGRAM PROCESÍ A ZASTAVENÍ PŘI SVATOVÁCLAVSKÉM PUTOVÁNÍ PRAHOU - DNE 27. 9. 2019

13.00 - 13.40 - Pražský hrad - svatojiřská bazilika - mše svatá ke cti sv. Ludmily a sv. Václava za pokoj a požehnání zemi české a modlitba u hrobu sv. Ludmily - převzetí Palladia země české a požehnání

13.45 - 13.50 - kostel Všech svatých na Hradě pražském - modlitba u hrobu sv. Prokopa

- nádvoří Pražského hradu - modlitba za Českou republiku a prezidenta

14.00-14.15 - katedrála sv. Víta - uctění sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého a modlitba za české panovníky

- Svatováclavská kaple - modlitba u hrobu sv. Václava a uctění Palladia země české

14.30 - 14.45 - arcibiskupský palác - balkón - pozdrav arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky poutníkům a požehnání i městu Praze Palladiem země české

15.00 - 15.15 - kostel sv. Mikuláše na Malé Straně - modlitba za zastupitele parlamentu ČR

15.30 - 15.45 - kostel sv. Františka u Karlova mostu - uctění sv. Anežky a děkovná modlitba za dar svobody

16.00 - 16.15 - Staroměstské náměstí - místo stržení sloupu - modlitba na smír a za obnovu Mariánského sloupu

16.20 - 16.30 - kostel Matky Boží před Týnem - uctění milostného obrazu Panny Marie Rynecké

16.55 - 17.00 - Václavské náměstí - sousoší sv. Václava - Předání Palladia země české na Svatováclavském duchovním setkání za účasti kardinála Dominiky Duky OP

Hlavní organizátor: Hnutí obnovy duchovních tradic,z.s. Olomouc

Partneři a spolupráce: Arcibiskupství pražské, Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, Římskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, Rytířský řád sv. Václava, Svatojánský spolek, Česká republika pro Ježíše. Organizátor a duchovní průvodce: P. ThDr. Jiří Koníček, 

konjir@seznam.cz, 732 194 741


INFORMACE K AKCI: Při příležitosti státního svátku Dne české státnosti a církevní slavnosti sv. Václava, který je patronem České země a v roce oslav 30. výročí pádu totality a kanonizace sv. Anežky pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země České za pokoj a požehnání městu Praze a zemi České.

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země České prochází Prahou se zastaveními na nejvýznamnějších místech spojených s českou státností a posvátnými místy spojenými s křesťanskou tradicí našeho národa. Procesí je zahájeno ve 13:00 hod mší svatou ve svatojiřské bazilice u hrobu sv. Ludmily, která obdržela od sv. Metoděje při svém křtu Palladium země České. Procesí se vydá do svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta ke hrobu sv. Václava, který Palladium převzal a pod jehož záštitou šířil křesťanskou víru v české zemi. Procesí je vedeno se zastaveními na místech spojených s duchovní křesťanskou tradicí: Karlův most - sv. Jan Nepomucký- zemský patron, Klášter Křížovníků - sv. Anežka Přemyslovna - královská dcera, Staroměstské náměstí - mariánský sloup - Panna Maria Rynecká, ochránkyně Prahy. Zastavení jsou i na místech spojených s českou státností a historií: Pražský hrad - sídlo českých panovníků a prezidenta ČR, Parlament ČR- sídlo parlamentní demokracie, Magistrát hl. Prahy a Václavském náměstí u sochy sv. Václava, které je dějinným místem československé státnosti od Při pouti chceme vyprošovat požehnání zastupitelům k pokorné službě lidu a všem lidem moudrost k zodpovědnému rozhodování.

Procesím chceme rozvíjet odkaz křesťanských duchovních a morálních hodnot, na kterých byla budována česká státnost a které jsou základem k vytváření společenského dobra a pokojného soužití všech občanů bez rozdílu náboženského vyznání a přesvědčení.


SMÍRNÉ PROCESÍ STAROMĚSTSKÝM NÁMĚSTÍM ZA SMÍR V PRAZE A POKOJ V ČESKÉ ZEMI

PRAHA 3. 11. 2018 - 16.30-17.30 

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA A STRŽENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE 

SMÍRNÉ PROCESÍ STAROMĚSTSKÝM NÁMĚSTÍM ZA SMÍR V PRAZE A POKOJ V ČESKÉ ZEMI

PRAHA 3. 11. 2018 - 16.30-17.30 hod

pod záštitou Dominika kardinála Duky OP

arcibiskupa pražského a primase českého

a Jana Wolfa, radního města Prahy

PROGRAM:

16.15 - 16.20 I. Zastavení - PRŮČELÍ KOSTELA MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM:

MODLITBA ZA NÁBOŽENSKOU TOLERANCI

16.20 - 16.30 Procesí: Kostel Matky Boží před Týnem - Staroměstské náměstí- místo stržení mariánského sloupu.

16.30 - 17.00 II. Zastavení - MÍSTO STRŽENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU:

MODLITBA ZA OBNOVU MARIÁNSKÉHO SLOUPU

NA ZNAMENÍ SMÍRU A TOLERANCE

17.00 - 17.10 Procesí: Staroměstské náměstí - místo stržení mariánského sloupu - Pomník Mistra Jana Husa

17.10 - 17.20 III. Zastavení - POMNÍK MISTRA JANA HUSA:

MODLITBA SMÍRU A ÚCTA MISTRA JANA HUSA K PANNĚ MARII

17.20 - 17.30 Procesí: Pomník Mistra Jana Husa - kostel Matky Boží před Týnem

17.30 - 18.00 IV. Zastavení - KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM: MODLITBA POSVÁTNÉHO RŮŽENCE

18.00 - 18.45 MŠE SVATÁ, MODLITBA ZA OBNOVU MARIÁNSKÉHO SLOUPU

NA ZNAMENÍ SMÍRU A TOLERANCE - celebruje Mons. ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer

18.45 - 19.00 Průvod: Kostel Matky Boží před Týnem - Zastavení u Panny Marie v koutě u Týnského chrámu

19.00 - 19.15 V. ZASTAVENÍ U PANNY MARIE V KOUTĚ U TÝNSKÉHO CHRÁMU: MODLITBA SMÍŘENÍ A ZASVĚCENÍ PRAHY A EVROPY

 P.ThDr. Jiří Koníček, iniciátor a duchovní doprovod  

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ

za pokoj a požehnání Praze a České Zemi

PRAHA - DNE 27. 9. 2018 - 14.00 - 17.00 hod

 SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ

za pokoj a požehnání Praze a České Zemi

PRAHA - DNE 27. 9. 2018 - 14.00 - 17.00 hod

PROGRAM:

14.00 - 14.40 hod - zahájení: Pražský hrad - svatojiřská bazilika - mše svatá ke cti sv. Ludmily a sv. Václava za pokoj a požehnání zemi české - celebruje P. Mgr. Libor Bulín, probošt kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve staré Boleslavi 

- modlitba u hrobu sv. Ludmily - Převzetí Palladia země české a požehnání k putování

14.40 - 14.45 hod - Průvod: Svatojiřský klášter  kostela Všech svatých

14.45 - 14.50 hod - zastavení v kostele Všech svatých - modlitba u hrobu sv. Prokopa

14.50 - 15.00 hod - Průvod: z kostela Všech svatých - katedrála sv. Víta - Svatováclavská kaple zastavení na nádvoří a modlitba za prezidenta ČR

15.00 - 15.15 hod - zastavení: katedrála sv. Víta - Svatováclavská kaple - modlitba u hrobu sv. Václava za země koruny české

15.15 - 15.30 hod - průvod: Pražský hrad - Nerudova ul. - Malostranské nám.

15.30 -15.45 hod - zastavení v poslanecké sněmovně parlamentu ČR - modlitba za zastupitele - požehnání paladiem české země

15.45 -15.55 hod - průvod: malostranské náměstí - Karlův most

15.55 - 16.00 hod - zastavení - modlitba u sochy sv. Jana Nepomuckého

16.00 - 16.15 hod - průvod: Karlův most - Křížovnické nám. zastavení - modlitba k sv. Anežce - viniční sloup sv. Václava - Platnéřská ul. - Mariánské nám.

16.15 - 16.20 hod - zastavení před magistrátem města Prahy- modlitba za zastupitele a město prahu - mariánské nám.

16.20 - 16.25 hod - průvod: Mariánské nám. - Staroměstské nám.

16.25 - 16.30 hod - zastavení: Staroměstské náměstí -modlitba za obnovu Mariánského sloupu na znamení smíru na místě stržení sloupu

16.30 - 16.35 hod - průvod: staroměstské náměstí - kostel Matky Boží před Týnem

16.35 - 16.45 hod - zastavení: kostel Matky Boží před Týnem - uctění milostného obrazu Panny Marie Rynecké - palladium města Prahy

16.45 - 16.55 hod - průvod: Staroměstské nám - ul. Železná, - ul. Rytířská, ul. Můstek - Václavské nám. - sousoší sv. Václava

16.55 - 17.00 hod - Závěr putování u sousoší sv. Václava

17.00 - 18.00 hod - Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí - účast na akci a požehnání paladiem Praze a zemi české arcibiskupem pražským a primasem českým Dominikem kardinálem Dukou

 1. Záštitu převzali: Dominik kardinál Duka op, arcibiskup pražský a primas český Jan Bartošek, poslanec poslanecké sněmovny parlamentu ČR

 2. Jan Wolf, radní hlavního města prahy

Organizátor poutě:HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC A KOLEGIÁTNÍ KAPITULA SV. KOSMY A DAMIÁNA VE STARÉ BOLESLAVI.

SPOLUPRÁCE: ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ, RYTÍŘSKÝ ŘÁD SV. VÁCLAVA, SVATOJÁNSKÝ SPOLEK, ČESKÁ REPUBLIKA PRO JEŽÍŠE

Organizátor a doprovod poutníků: P. ThDr. Jiří Koníček, duchovnitradice@seznam.cz

 NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

8. června v 16.30 h. vás zveme na pobožnost u mariánského sloupu v Olomouci

NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ A KE SVÁTKU NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC OLOMOUC

ZVE VĚŘÍCÍ OBČANY A LIDI DOBRÉ VŮLE NA

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU

ZA POKOJ A BEZPEČÍ V ZEMI

DNE 8. ČERVNA 2018 V 16.30 HOD

NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI

PROGRAM:

16.30 - POBOŽNOST U MARIÁNSKÉHO SLOUPU

16.50 - PROCESÍ DO KAPUCÍNSKÉHO KOSTELA

17.00 - MŠE SVATÁ V KAPUCÍNSKÉM KOSTELE

DUCHOVNÍM SETKÁNÍM U MARIÁNSKÉHO SLOUPU CHCEME PODĚKOVAT ZA DAR MÍRU V ZEMI A SVĚŘIT MĚSTO DO OCHRANY MATCE BOŽÍ K ODVRÁCENÍ HROZEB A NEBEZPEČÍ V EVROPĚ

POZVÁNKA

Na tradiční Mariánskou pouť Prahou v sobotu

12. května 2018

POZVÁNKA

na Mariánskou pěší pouť Prahou v roce 100. výročí stržení Mariánského sloupu,

která se bude konat v sobotu

dne 12. května 2018

s požehnáním J. E. Dominika, kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, J. E. biskupa Ladislava Hučka, apoštolského exarchy řeckokatolické církve a J. M. Michaela Josefa Pojezdného, opata Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Program:

11.00 - 11.20 Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově: Litanie k českým patronům.

11.20 Průvod k soše Panny Marie z Exilu.

11.30 - 11.45 Socha Panny Marie z Exilu: Raduj se nebes Královno, litanie k Panně Marii.

12.00 - 12.10 Klášter sv. Karla Boromejského pod Petřínem: Modlitba u dříku Mariánského sloupu, prozatímně umístěného v zahradě kláštera.

12.30 - 13.00 Kostel Panny Marie Vítězné: Pobožnost k Pražskému Jezulátku.

13.15 - 14.15 Kostel Panny Marie pod Řetězem (Maltézský řád): Mše svatá,modlitba za obrácení.

14.15 - 14.45 Karlův most: Modlitba u sochy sv. Jana Nepomuckého.

14.45 - 15.00 Řeckokatolická katedrála sv. Klimenta: Korunka k Božímu Milosrdenství, požehnání.

15.30 - 15.45 Chrám Matky Boží před Týnem, boční vchod se sochou Panny Marie: Smírné modlitby.

15.45 - 16.00 Staroměstské náměstí - základní kámen Mariánského sloupu: Pobožnost k Panně Marii Rynecké.

16.00 - 16.30 Chrám Matky Boží před Týnem: Litanie k Božímu Milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní, Te Deum a svátostné požehnání.

V letošním roce obohatí program navíc

Výtvarný happening

na který všechny příznivce obnovy Mariánského sloupu zvou kamenosochaři s akademickým sochařem Petrem Váňou, kteří na obnově sloupu pracují, Společnost pro obnovu Mariánského sloupu, která celou obnovu sloupu iniciovala a Hnutí duchovní obnovy národa.

Happening se bude konat v době

od 16.00 do 17.00 hodin

na Staroměstském náměstí v Praze.

Uvedené časy jednotlivých zastavení jsou orientační.

V neděli 8.4. se za zvuku trubky O. Františka, modliteb a zpěvu všech přítomných rozlilo 

Boží milosrdenství nejen na Olomouc, ale jistě do všech míst naší země.

 Miroslav Bič 

Příští setkání bude v úterý 8.5. 2018 v 16.30 hodin.

Historie a návrh obnovy

mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Historie a návrh obnovy
mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Přednáší Akad. sochař Jan Bradna

pondělí 5. 3.  v 19.30 hodin

Pastorační středisko, Praha 6, Kolejní 4

pod záštitou ČKA  

Olomouc 8. 2. 2018

I přes mrazivé počasí se v únoru, jako každý měsíc, u mariánského sloupu v Olomouci na Dolním náměstí sešlo kolem 25 věřících k pobožnosti za mír a pokoj v zemi. 

Příští setkání 8. března v 16.30 hod. vychází na čtvrtek.

Pobožnost u mariánského sloupu

Olomouc 8. 1. 2018

V pondělí 8. ledna 2018 v 16. 30 hodin,  několik dní před prezidentskými volbami, se v Olomouci u mariánského sloupu sešlo asi 25 věřících k modlitbě za národ. 

Zahájili zpěvem: K nebesům dnes zaleť písni...

O. Jiří se v předmluvě zmínil o sympoziu v Praze, které bylo na téma: Mariánské sloupy. Zazněla smírná modlitba k Panně Marii, v kontextu nadcházejícího stého výročí od stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze:...Obraz Tvůj, kdysi bezohledně roztříštěný, kéž celý a krásný v srdci svém zas neseme, potom Syn Tvůj, láskou k Tobě usmířený, neodepře naší vlasti své požehnání. Přijmi korunu a chop se svého žezla, neboť právem lásky patřila vždy Tobě česká zem. Pro dobrotu Tvého mateřského srdce ať je náš národ už navždy Tvým národem. Amen

Následovala píseň: Budiž vděčně velebena..

Zvlášť naléhavě zněly přímluvy: Bože nejvýš shovívavý:

Prosme za mír celého světa, za církev a za jednotu všech křesťanů....prosíme Tě vyslyš nás.

Prosme za rodiny našeho národa, za touhu a ochotu přijmout děti a spolu s darem života jim předat křesťanskou výchovu i dar živé víry.

Prosme za národy Evropy, aby vzájemně spolupracovaly, nezapomněly na základy své kultury a neopouštěly křesťanské hodnoty.

Během písně: Madona, došlo k předání kytice krásných růží.


Příští setkání 8. února 2018 vychází na čtvrtek. 

Svědectví mariánských setkání z Olomouce

V pátek 8.12. se nás sešlo přes 30. Duchovní setkání tentokrát vedl P. František, kapucín. Využil k oslavě naší Maminky - Immaculaty i svůj hudební nástroj. Začal troubit píseň 804 z kancionálu: K nebesům dnes zaleť písni... To vzbudilo zájem návštěvníků kluziště i lidí u stánků s dobrotami, kteří si scénu u mariánského sloupu fotili a sdíleli přes mobil se svými blízkými. Poté jsme pod jeho vedením četli modlitbu z modlitební příručky: Dovoláváme se Tvé lásky, Matko lásky, ochotná svým dětem vždycky odpustit....U mariánského sloupu se též zpívaly písně: 806: Máti Páně přesvatá a 801: Budiž vděčně velebena. Zazněly také mariánské litanie. Neposkvrněná Královna tentokrát dostala dvě kytice: Jednu bílou z chryzantém a jednu z růží. U kytic svítily 2 svíce.

Po závěrečném kněžském požehnání odešla část věřících na mši svatou ke kapucínům na 17 hodin, jiní mířili k dominikánům na pouť a někdo snad došel do katedrály, kde byla slavná mše svatá v 18hodin.

Příští duchovní setkání 8.ledna 2018 vychází na pondělí.

Sestra Marie Pavlína

Svědectví mariánských setkání z Prostějova

I když jsme v Prostějově osiřeli a jsme při mariánských pobožnostech bez kněze, stále se setkáváme na první sobotu v měsíci a pobožnost vede vždy jeden z laiků. Nyní, když máme náměstí zastavěné stánky se modlíme v kostele po mši svaté a pak jdeme ke sloupu P. Marie, kde buď zpíváme nebo se modlíme desátek růžence. Při posledním setkání 2. 12. nás v kostele bylo hodně, ale ke sloupu došel jen zbyteček.

Odcházíme vždy s pokojem a radostí v srdci.

Přeji požehnaný advent Eva

Sympozium Duchovní a kulturní poslání Mariánských sloupů

Ústav dějin křesťanského umění KTF UK ve spolupráci s Českou christologickou a mariánskou akademií, Moravsko-Slezskou křesťanskou akademií
pod záštitou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP a České biskupské konference
pořádá 
dne 8. prosince 2017 

sympozium Duchovní a kulturní poslání Mariánských sloupů v minulosti a současnosti v evropském kontextu.


Místo konání: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 3, Praha 6, posluchárna P6

Duchovní setkání u mariánského sloupu 

8. 11. 2017  v 16.30 hod na Dolním nám. v Olomouci 

Hnutí obnovy duchovních tradic zve na duchovní setkání u mariánského sloupu dne 

8. 11. v 16.30 hodin na Dolní náměstí v Olomouci k modlitbám za pokoj v zemi a svěření města do ochrany a péče Matce Boží. 

Duchovní setkání se bude konat v den výročí vítězství bitvy na Bílé hoře, ve kterém šlo o střet protestanských ničitelů, posvátných obrazů, symbolů náboženské úcty a katolických ctitelů. Šlo o boj o zachování náboženské úcty, kulturního dědictví nebo jeho zničení. Protestanská vojska ve svém tažení ničila nebo znesvěcovala posvátné obrazy. Bylo zneuctěno Paladium země České, dar sv. Ludmile a sv. Václavovi. Obraz byl proboden hřebem, přibit na židli a umístěn na popraviště na Staroměstském náměstí.  Vrcholem bylo zneuctění obrazu Klanění tří králů, který byl zohaven (propíchané oči) protestantskými vojsky ve Strakonicích. Tento obraz objevil a přivezl do Prahy Otec Dominik a výzva k odčinění  zneuctění  se stala hybnou a rozhodující silou k boji a vítězství na Bíle hoře. V této rozhodující bitvě byli poraženi  stoupenci ničení obrazů náboženské úcty. Zvítězili ti, kteří chovali úctu k posvátným obrazům a uchování kulturního i duchovního dědictví. 

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl postaven právě na místě zneuctění Palladia země české, které bylo popravčím místem. Od té doby se zde již nepopravovalo. Toto místo bylo proměněno na místo smíru a pokoje pod záštitou Matky Boží, která město Prahu ochraňovala i všechny kdo v něm přebývají nebo jen procházejí. Ochraňovala město Prahu až do 3. 11. 1918, kdy popravčí četou, vedenou Frantu Sauerem, byl mariánský sloup zničen a tak město bylo vystaveno šíření zla a neúcty, lži a nenávisti. Modlíme se u mariánských sloupů na různých místech naší země, aby mohl být mariánský sloup na Staroměstském náměstí navrácen a obyvatelé Prahy i všech měst tak byli svěření do ochrany a péče Matce Boží.

3. listopadu 2017 Praha Staroměstské náměstí

Dne 3. 11. 2017 si budeme připomínat 99. výročí stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Shromáždíme se u základního kamene na Staroměstském náměstí v 16,15 hod. ke společné modlitbě.

V 17 hod. mše svatá, před ní modlitba sv. růžence v Týnském chrámě 

Pokud chcete i vy, pražští i mimopražští věřící, přispět k obnově mariánského sloupu a odčinění zneuctění Panny Marie, které se zde stalo, přijďte na Staroměstské náměstí projevit svůj souhlas s obnovou a projevit svou úctu k Matce Boží.


Převzato a upraveno z

https://www.marianskysloup.cz/clanky/aktuality/prosime--prijdte-3.-listopadu-na-staromestske-namesti.html

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU OLOMOUC 8.10.2017

HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC ZVE  NA DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU K MODLITBÁM ZA POKOJ V ZEMI A ZASVĚCENÍ MĚSTA MATCE BOŽÍ

 V NEDĚLI 8. 10. 2017 V 16.30 HOD NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI 

Pražané vzdali úctu sv. Václavovi při Svatováclavském putování Prahou s Palladiem země české 

Pražané vzdali úctu svatému Václavovi při Svatováclavském putování Prahou s Palladiem země české

V předvečer státního svátku - Dne české státnosti a církevní slavnosti sv. Václava - se Pražané v čele s olomouckým vikářem, předsedou MSKA P. ThDr. Jiřím Koníčkem a proboštem kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi P. Mgr. Liborem Bulínem, pod záštitou Arcibiskupství pražského a primase českého kardinála Dominika Duky Op, místopředsedy poslanecké sněmovny parlamentu ČR Jana Bartoška a radního hlavního města Prahy Jana Wolfa hrdě přihlásili ke své víře a odkazu sv. Václava procesím s žehnáním Palladiem země české se zastaveními k modlitbám v chrámech a na společensky významných místech (Pražský hrad, Parlament ČR, Karlův most, Magistrát hl. města Prahy, Staroměstské náměstí). Na těchto místech vyprošovali požehnání zastupitelům k pokorné a moudré službě lidu, pro vykonávání svěřeného úřadu a celému národu moudrost při rozhodování v nadcházejících parlamentních volbách. Procesí bylo ukončeno kardinálem Dominikem Dukou za účasti předních politicky i společensky významných osobností na Václavském náměstí u sochy sv. Václava, které je dějinným místem přímé vlády lidu. Zde bylo všem lidem udělováno požehnání Palladiem země české k moudrému a zodpovědnému rozhodování. Pražané vyjádřili zodpovědnost za vládu v zemi a zavázali se k vytváření společenského dobra, k němuž patří mír jako nezbytná podmínka pokojného soužití všech občanů bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení.

Palladium země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, podle legendy darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila, která ho prý dala zhotovit na radu sv. Cyrila a Metoděje. Český kníže jej nosil celý život na prsou až do svého skonu. Na konci třicetileté války se ho zmocnili Švédové. Darovali ho do Vídně, odkud bylo roku 1650 v triumfálním průvodu přeneseno do Prahy a odtud pak definitivně do Staré Boleslavi. Při slavnostním uvítání v Čechách byl reliéf oslavován jako Palladium země České. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. Dnes je trvale umístěn ve Staré Boleslavi a pouze výjimečně se vystavuje.


odkaz

https://galerie.clovekavira.cz/detail-galerie/83eb392a-69c8-4203-8742-f47e67e7842a

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU 

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ za pokoj a požehnání Praze a České Zemi

PRAHA - DNE 27. 9. 2017 - 14:00-17:00 hod

 • záštitu převzali arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka op,   
 • místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR Jan Bartoška
 • a radní hlavního města Prahy Jan Wolf
  Při příležitosti státního svátku Dne české státnosti a církevního svátku sv. Václava, hlavního patrona České země pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční v Praze dne 27. 9. 2017. Procesí se zastaveními k modlitbám v chrámech a žehnáním Palladiem na společensky významných místech bude zahájeno ve 14.00 hod mší svatou v kostele Všech svatých na Pražském hradě a ve svatováclavské kapli ve svatovítské katedrále a vydá se na Svatováclavské putování Prahou, které bude zakončeno v 17.00 hod účastí na Svatováclavském duchovním setkání u sochy sv. Václava, kde bude Palladium uctěno a předáno arcibiskupu pražskému a primasu českému, k požehnání městu Praze a lidu České země. Svatováclavské putování Prahou je pořádáno v předvečer státního svátku Dne české státnosti a církevní slavnosti sv. Václava na podporu rozšíření svatováclavské úcty na město Prahu, která je symbolicky trvalým sídlem sv. Václava, věčného vládce České země a nositele koruny České. Procesí navazuje na tradici putování na posvátná místa Prahy a rozvíjí se tím vzájemné smírné soužití mezi církevním a civilním společenstvím. Procesím, které je vedeno ze svatováclavské kaple na Václavské náměstí u sochy sv. Václava, se symbolicky zpřítomňuje duchovní vláda svatého knížete Václava a ochrana Palladia země české na místech reprezentující současnou moc zastupitelské demokracie. Program a trasa procesí je upravena tak, aby byla vykonána návštěva jak na církevních místech, tak i na místech zastupitelské demokracie na všech stupních: Prezident ČR, Parlament ČR, Magistrát hl. Prahy - a završeno na Václavském náměstí u sochy sv. Václava, které je dějinným místem přímé vlády lidu. Na těchto místech je vyprošováno požehnání zastupitelům k pokorné a moudré službě lidu a vykonávání svěřeného úřadu a všem lidem je udělováno požehnání k moudrému a zodpovědnému rozhodování při volbě svých zastupitelů. Vzhledem k nastávajícím důležitým volebním událostem je tímto způsobem vyjádřena zodpovědnost věřících občanů za vládu v zemi a vytváření společenského dobra, k němuž patří mír jako nezbytná podmínka pokojného soužití všech občanů bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení.  Hnutí obnovy duchovních tradic a Kolegiátní kapitula sv. kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ZVOU VĚŘÍCÍ A LIDI DOBRÉ VŮLE SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ PRAHOU S PALLADIEM ZEMĚ ČESKÉ za pokoj a požehnání Praze a České Zemi

  Organizátor poutě:Hnutí obnovy duchovních tradic a Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Organizátor a doprovod poutníků: P. ThDr. Jiří Koníček , duchovnitradice@seznam.cz Partneři: Česká republika pro Ježíše a Svatojánský spolek, Bližší informace: www.hnutiduchovnitradice.cz

Chcete nás kontaktovat?

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OLOMOUCI  DNE 8. 7. 2017

 V sobotu 8. 7. se v Olomouci na Dolním nám. u Mariánského sloupu jako obvykle v 16/30 hodin shromáždili mariánští ctitelé k pobožnosti za smír a pokoj v zemi. Modlitbou provázel nově jmenovaný pomocný biskup P. Antonín Basler, který přítomné vybídl k živé mariánské úctě v souladu s tradicí českého a moravského národa dle odkazu svatých Cyrila a Metoděje, jak i také přítomní zazpívali v písni Bože cos ráčil - "Dědictví otců zachovej nám Pane! ". 

Mariánský sloup se může vrátit na Staroměstské náměstí


Stavební úřad Praha 1 vydal rozhodnutí o umístění stavby Mariánského sloupu.

Pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá do 15 dnů, rozhodnutí nabude právní moci a může být zahájena stavba Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

https://praha.idnes.cz/mariansky-sloup-staromestske-namesti-povoleni-navrat-pgg-/praha-zpravy.aspx?c=A170626_121633_praha-zpravy_mav


NALÉHAVÁ PROSBA O MODLITBY, ABY NEVYVSTALY PŘEKÁŽKY K OBNOVĚ MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE

Modleme se: Panno Maria, prosíme Tě, odpusť našemu národu nevědomost, nevděk, urážky a zneuctění provedené odstraněním sloupu s tvým dvojím zobrazením - postaveného jako projev vděčnosti za tvou pomoc k vítězství dobra.

Všemohoucí a milosrdný Bože prosíme tě, vezmi do svých rukou celou záležitost obnovy Mariánského sloupu                     s Neposkvrněnou Pannou Marií, symbolem svobody člověka a s Pannou Marií Ryneckou, která vyslyšela úpěnlivé modlitby Pražanů na tomto místě a město zachránila. Očisti naše srdce, vlej nám do srdce více lásky, uschopni nás, veď nás, abychom byli hodni napravit zločin zneuctění tvé i naší Matky, obnovit toto svaté a staleté místo díkůvzdání a modliteb         k Neposkvrněné Matce Boží, Ochránkyni Evropy a našeho národa. Prosíme o to ke cti tvé a tvé svaté Matky, skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Setkání u Mariánského sloupu v Olomouci

8. 7. 2017

za účasti nově jmenovaného pomocného biskupa Antonína Baslera

Dolní náměstí v 16.30 hProstějov se připojil k celonárodním  setkáním  

u mariánského sloupu k modlitbám za pokoj v zemi 

a zasvěcení města Prostějova Matce Boží 

Sem vložte podnadpis

Prostějov se připojil k celonárodním modlitbám za pokoj v zemi a zasvěcení města Prostějova Matce Boží u mariánského sloupu

Již podruhé se v Prostějově u mariánského sloupu na náměstí T. G. Masaryka shromáždili mariánští ctitelé k pobožnosti za pokoj v zemi a svěřili město Prostějov a okolní obce Matce Boží.

První setkání 8. května 2017 zahájil předseda Hnutí duchovních tradic P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, který jakožto duchovní otec této aktivity vysvětlil význam modliteb za mír zvláště v těchto dnech poznamenaných terorismem v řadě měst a válkou v různých koutech světa. Zdůraznil význam osobního zasvěcení i zasvěcení měst Panně Marii. Účastnilo se kolem 50 osob z Prostějova a okolních obcí v čele s P. Adamem Cynarski SDS.

Druhá pobožnost se konala 3. června opět v návaznosti na mši sv., při které P. Adam Cynarski SDS navázal kázáním na téma pobožnosti. Shromáždilo se opět asi pět desítek věřících. Ke slavnostní atmosféře přispěl krásný zpěv děvčat a ministranti.

Příští pobožnost se bude konat 1. července 2017 po mši svaté, která začíná v 8 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže.

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OLOMOUCI 

NA SVÁTEK DNE VÍTĚZSTVÍ A PANNY MARIE PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC OLOMOUC

VE SPOLUPRÁCI S ŘK FARNOSTI SV. MICHAELA V OLOMOUCE

ZVE VĚŘÍCÍ OBČANY A LIDI DOBRÉ VŮLE NA

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ

U MARIÁNSKÉHO SLOUPU

ZA POKOJ A BEZPEČÍ V ZEMI

DNE 8. KVĚTNA 2017 V 16.30 HOD

NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI

PROGRAM:

16.30 - POBOŽNOST U MARIÁNSKÉHO SLOUPU

16.50 - PROCESÍ DO KAPUCÍNSKÉHO KOSTELA

17.00 - MŠE SVATÁ V KAPUCÍNSKÉM KOSTELE

DUCHOVNÍM SETKÁNÍM U MARIÁNSKÉHO SLOUPU CHCEME PODĚKOVAT ZA DAR MÍRU V ZEMI A SVĚŘIT MĚSTO DO OCHRANY MATCE BOŽÍ K ODVRÁCENÍ HROZEB A NEBEZPEČÍ V EVROPĚ

SETKÁNÍ JE VEDENO KNĚZEM 

CELONÁRODNÍ DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V ČR

Sem vložte podnadpis

HNUTÍ OBNOVY DUOVNÍCH TRADIC ZVE VĚŘÍCÍ A LIDI DOBRÉ VŮLE K USPOŘÁDÁNÍ  DUCHOVNÍHO SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V MÍSTĚ, KDE JE MARIÁNSKÝ SLOUP V DEN VÍTĚZSTVÍ A  PANNY MARIE PROSTŘEDNICE MILOSTI   DNE 8. KVĚTNA 2017. ZA POKOJ V ZEMI A SVĚŘENÍ  OBCE DO PÉČE MATCE BOŽÍ.

PŘÍZNIVCI  TÉTO AKTIVITY POSKYTLI FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TISK MODLITEBNÍ KNÍŽKY URČENÉ PRO  POBOŽNOST PRO VŠECHNY MÍSTA, KDE JSOU MARIÁNSKÉ SLOUPY.


HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC z.s.

PŘI PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍHO SVÁTKU DNE VÍTĚZSTVÍ A SVÁTKU PANNY MARIE PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ

ZVE VĚŘÍCÍ A LIDI DOBRÉ VŮLE FARNOSTI A OBCE S MARIÁNSKÝMI SLOUPY K USPOŘÁDANÍ INICIATIVY

CELONÁRODNÍ DUCHOVNÍ SETKÁNÍ

U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V ČR

K MODLITBÁM ZA POKOJ V ČESKÉ ZEMI A SVĚŘENÍ OBCÍ DO PÉČE MATCE BOŽÍ

DNE 8. KVĚTNA 2017

V OBCÍCH S MARIÁNSKÝMI SLOUPY V ČESKÉ REPUBLICE

Iniciativa Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR rozvíjí kulturní a duchovní tradice a obnovuje duchovní a společenské poslání sakrálních míst. Navazuje na historický odkaz osobností našeho národa, zvláště císaře a krále Otce vlasti Karla IV., který budoval Prahu jako poutní místo a duchovní centrum země, a na odkaz Mistra Jana Husa, který vyzýval: "abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji. Já ubohý, jak budu schopen chválit slavnou Pannu, která je větší než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje celý svět... Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s úctou a chválit ji." Aktivitou se rozvíjí duchovní tradice a odkaz, který připomněl František kardinál Tomášek: mariánský sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu." Iniciativa duchovních setkání u mariánských sloupů nejen podporuje úsilí o obnovu poničených duchovních památek, zvláště strženého mariánského sloupu v Praze, ale především usiluje o obnovu duchovního poslání těchto míst a duchovních tradic národa.Podnětem k obnovení duchovní tradice mariánských sloupů je, aby se nyní staly místem svědectví víry a modliteb za požehnání Boží a pokoj Kristův naší zemi, a zasvěcování obcí do ochrany Matce Boží.

Duchovním setkáním se oživuje lidová zbožnost a rozvíjí duchovní poslání důležité pro dnešní svět, jak připomíná papež František, který prohlásil, že "lidová zbožnost je aktivní evangelizující silou, která obsahuje účinný protilék na rozmáhající se sekularizaci." Pastorační a evangelizační poslání aktivity připomíná úvodním slovem k modlitební knížce metropolita moravský a arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner: "Víra není jen záležitostí kostela, ale i života ve světě. Není jen věcí vzdělaných, ale i lidové zbožnosti. Ta je legitimním způsobem života víry, způsobem, jak se cítit součástí církve a jak být misionáři. V tom smyslu vítám aktivitu Hnutí obnovy duchovních tradic. Žehnám jejich snahám a vyprošuji odvahu k věrohodnému svědectví o Kristově vítězství, které je zdrojem naděje a radosti. Pozornost k mariánským sloupům, které vyrostly z víry a lásky našich předků, kéž nás naučí více rozumět Božím znamením a více vnímat Boží přítomnost v našem životě.

HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC POSKYTUJE FARNOSTEM MODLITEBNÍ PŘÍRUČKU, ABY SE MOHLI PŘIPOJI K PRAVIDLENÉMU NEBO PŘÍLEŽITOSTNÉMU USPOŘÁDÁNÍ POBOŽNOSTÍ. ORGANIZÁTOREM JE KOORDINAČNÍ VÝBOR HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC z.s.

KOORDINÁTOR: P. ThDr. JIŘÍ KONÍČEK, duchovnitradice@seznam.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE: www.hnutiduchovnitradice.cz,

Modlitby za pokoj v zemi a zasvěcení města Matce Boží

u Mariánského sloupu v Olomouci - sobota 8. 3. v 16.30  Dolní náměstí v Olomouci

Modlitební příručku, s texty k pobožnosti, je možné zakoupit v prodejnách Matice cyrilometodějské v Olomouci. Modlitební knížka je určena nejen pro účastníky pobožnosti, ale je vhodná pro pro ty, kteří se nemohou zúčastnit a jsou tak spojeni soukromou modlitbou. 

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ NA SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V POSTNIM ČASE

TEXT Z MODRE KNIHY PANNA MARIA KNĚŽÍM

- VELKÝ PÁTEK 1977

"Přemilí synové, dnes vás vedu s sebou na Kalvárii. Pod kříž mého Syna, kde jsem se stala vaší Matkou. Zde vás chci učit lásce. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává život za ty, které miluje. Hleďte na mé- ho Syna Ježíše, který umírá za vás na kříži! Umírá, protože dává život. Dává svůj život z lásky. Mé mateřské Srdce cítí, že umírá, a je probodeno celou jeho strašnou agonií. Moje mateřská láska se spojuje s jeho láskou k vám. Synové, učte se od nás stále tak milovat! Zde vás chci učit trpět. Můj Syn Ježíš se stal Mužem bolesti. Už nemá podobu člověka. Je rozdrcen těž- kým utrpením, krutým způsobem je roztlučen, potupen, ponížen. Trpí bez nářku: je tichý jako beránek, je přibit na kříž. To je cesta, na kterou vás dnes volám: cesta na Kalvárii, a vy jí musíte jít ochotně a tiše. Nepokoušejte se uniknout zkoušce! Nedožebrávejte se lidských útěch! Vždycky najdete Srdce Matky, které vám pomůže říkat "ano" vůli Otcově. Zde vás chci učit mlčet. Hlas mého Syna v těchto posledních chvílích umlká. Nyní mluví svým životem. Toto je nejvyšší svědectví, které vydává Boží vůli. Tak se rodí ze života ještě poslední slovo odpuštění všem a dokonalé odevzdanosti Otci. Učte se dnes především mlčet! Mlčet uvnitř ve svém nitru, abyste naslouchali jen jeho Božímu Slovu. Zachovávejte mlčení kolem sebe! Neodpovídejte na kritiky, na pomluvy těch, kteří vás nepřijímají. Neodpovídejte na posuňky a urážky těch, kteří vás pronásledují! Nikoho nesuďte! Ve chvílích, které vás čekají, budete stále více voláni k mlčení. Budete mluvit svým životem. A z vašeho života se zrodí také pro vás na kříži slovo lásky pro všechny a slovo dokonalé oddanosti Otcově vůli." 

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU

3. 4. 2017 V 16.00 HOD NA NÁMĚSTÍ V OSTRAVĚ 

Sem vložte podnadpis


Modlitební příručku, s texty k pobožnosti, je možné zakoupit v prodejnách Matice cyrilometodějské v Olomouci. Modlitební knížka je určena nejen pro účastníky pobožnosti, ale je vhodná pro pro ty, kteří se nemohou zúčastnit a jsou tak spojeni soukromou modlitbou 

Česká mše svatá a požehnání 

v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu

Sem vložte podnadpis

Ve dnech 22. až 26. března 2017 se na pozvání českých diplomatů a poslance EP Pavla Svobody s požehnáním olomouckého arcibiskupa uskutečnila cesta

P. ThDr. ICLic. Jiřího Koníčka(předsedy Moravsko-slezské křesťanské akademie, předsedy Společnosti pro dialog církve a státu, předseda Hnutí duchovních tradic,) do Bruselu.

Ve čtvrtek 23. března sloužil mši v meditační místnosti Evropského parlamentu pro české i slovenské poslance za pokoj v Evropě, během které pronesl modlitby za zachování míru a zasvěcení evropských institucí a Bruselu Panně Marii. V promluvě připomenul aktuální oslavy 60. výročí římských smluv a poselství papeže Jana XXIII z encykliky o míru ve světě.

Při mši sv. následující den povzbudil ve víře české a slovenské krajany žijící v Bruselu. Vybídl je k aktivní úctě Panny Marie pro zachování duchovních tradic českého i slovenského národa setkávání se u mariánských sloupů a konání pobožností za mír ve světě a zasvěcení Bruselu, dalších měst i celé Evropy Panně Marii Neposkvrněné. Celá večerní slavnost byla zakončena u místního pomníku Jana Palacha zpěvem české státní hymny.

Při setkání s P. Jaroslavem Hanzlíkem, slovenským knězem a představitelem Slovenské katolické misie v Bruselu, se zajímal o duchovní spolupráci Čechů a Slováků v Bruselu.

V sobotu 25. března se P. Jiří aktivně zapojil do předvelikonočního pochodu spojující místní farnosti modlitbou k Matce Boží - Palladiu Země České, jehož vyobrazení nesl průvodem a závěrečné bohoslužby v kostele Svaté rodiny.

Pobyt zakončil v neděli 26. března koncelebrovanou mší sv. v kostele Notre Dame Des Graces společně s místním knězem P. Benjaminem Kabongo.

Mise byla završena při příležitosti ročního výročí teroristického útoku na Bruselském letišti Zaventem pietní modlitbou u pamětní desky za oběti teroristického útoku, za ochranu a požehnání k pokojnému soužití i tvůrčí spolupráci v centru dění EU.

Kromě výše uvedeného P. ThDr. ICLic. Jiří Koníček posvětil prostory Evropského parlamentu a Rady ministrů a dal požehnání pro práci všech představitelů moci ve službu svěřenému lidu dle vzoru sv. Václava a příkladu Karla IV.

Hnutí obnovy duchovních tradic zve na

Modlitby za pokoj v zemi a zasvěcení města Matce Boží

u Mariánského sloupu v Olomouci, které se uskuteční ve

středu 8. 3. v 16.30 h, Dolní náměstí v Olomouci

Modlitební  příručku, s texty k pobožnosti, je možné zakoupit v prodejnách Matice cyrilometodějské v Olomouci. Modlitební knížka je určena nejen pro účastníky pobožnosti, ale je vhodná pro  pro ty, kteří  se nemohou zúčastnit a jsou  tak spojeni soukromou modlitbou.

    Modlitby za pokoj v zemi              a zasvěcení města Matce Boží

                          u Mariánského sloupu v Olomouci                                                                         středa 8. 3. v 16.30 h, Dolní náměstí v Olomouci

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU

NA NÁMĚSTÍ V OSTRAVĚ 9. 1. 2017

Sem vložte podnadpis

PŘES OBTÍŽE ZIMNÍHO MRAZIVÉHO POČASÍ SE SHROMÁŽDILI ÚČASTNÍCI NA DUCHOVNÍHO SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OSTRAVĚ K MODLITBÁM ZA POKOJ V NAŠÍ ZEMI A SVĚŘENÍ MŠSTA DO PÉČE MATCE BOŽÍ , KTERÉ SE USKUTEČNILO 9. 1. 2017 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V OSTRAVĚ.

MODLTIEBNÍ SETKÁNÍ PROBÍHÁ PRAVIDELNĚ KAŽDÉ DRUHÉ PONDĚLÍ V 16.00 HOD . POTOM NÁSLEDUJE PROCESÍ DO KATEDRÁLY, KDE PROBÍHÁ VEČEŘADLO ZAVRŠENÉ MŠI SVATOU V 18.00 HOD.

DUCHOVNÍ SLOVO NA NOVOROČNÍM MODLITEBNÍM SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OSTRAVĚ

Při modlitebním setkání bylo předneseno poselství Panny Marie z 1. 1. 1977  "Kráčejte v mém světle" 

"Začněte nový rok se mnou, moji přemilí synové, v tento den, kdy vás církev vybízí, abyste hleděli na mé božské mateřství. Jako se mi můj Syn Ježíš zcela svěřil, aby u Matky hledal ochranu a pomoc, tak také vy se nechte bezpečně vést svou nebeskou Matkou! Jaký bude tento rok? Jaké události vás čekají? Přemilí synové, co vás čeká, to vás nemusí zneklidňovat, jestliže si zvyknete prožívat každý okamžik v mém mateřském Srdci. Lidstvo se každým dnem více vzdaluje od Boha a lidé ve stále větším počtu nadále nedbají jeho zákona. Proto s novým rokem bude tma stále houstnout a budou vás stíhat větší pohromy a strasti. Také v mé církvi se krize ještě zvětší, protože stále méně se bude dbát mých důrazných výzev k modlitbě, obrácení a pokání. Bohužel, mnozí kněží budou mezi těmi, kteří nebudou naslouchat mému hlasu. Tak budou mít pastýři méně světla a stádo se rozprchne po cestách nejistoty a rozdělení, bludu a odpadu. Vraťte se, pastýři církve, a buďte zase takovými, jakými vás chce mít můj Syn Ježíš! Buďte zase horlivými, zapálenými jen pro spásu duší! Buďte zase přísnými strážci pravdy evangelia! Vraťte se a následujte zase Ježíše na Kalvárii a nenechávejte se svádět ani rozptylovat světem, kterému často přizpůsobujete svůj život. Moji synové přemilí, čím více bude tato tma zahalovat svět a církev, tím jasnější světlo bude vycházet z mého Neposkvrněného Srdce, aby vám ukazovalo cestu. Kráčejte v tomto světle! Pak budete stále osvěcováni. Ve vás, kteří mě následujete, slaví mé Neposkvrněné Srdce už dnes svůj triumf! Vítězství Srdce Matky se uskutečňuje v duši a v životě jejích věrných synů. V nich vítězí dobro v téže době, kdy se všude šíří zlo. Zatímco se hřích snaží všechno proniknout, v nich vítězí milost a Boží láska. Jestliže se bludu daří stále více svádět mysl lidí, oni vydávají svědectví pravdě. Jestliže rozdělení roztrhává církev, oni ji milují a žijí pro její jednotu. Jestliže zástupce mého Syna bude stále více osamocen a opuštěn, oni se s tím větší láskou semknou kolem něho, aby ho stále více těšili a chránili. Ano, v tomto čase, kdy můj nepřítel všude vítězí, mé Neposkvrněné Srdce slaví svůj triumf v životě mých přemilých synů. Nebojte se proto, jestliže začínáte rok, který bude ještě těžší a bolestnější. Čím více budete vidět, jak tma všechno zahaluje, tím jasněji bude mezi vámi zářit světlo mé přítomnosti. Proto vás vybízím, abyste začali nový rok se mnou s důvěrou a beze strachu. Můj Syn Ježíš bude stále s vámi a s ním bude s vámi jeho a vaše nebeská Matka!"

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OLOMOUCI

Sem vložte podnadpis

ZÁBĚR ÚČASTNÍKŮ DUCHOVNÍHO SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OLOMOUCI K MODLITBÁM ZA POKOJ V ČESKÉ ZEMI A SVĚŘENÍ MĚSTA DO PÉČE MATCE BOŽÍ, KTERÉ SE USKUTEČNILO 8. 1. 2017 V 16.30 HOD NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI. PŘES MARZIVÉ POČASÍ SE MODLITEBNÍHO SETKÁNÍ ZÚČASTNILO TÉMĚŘ DVACET OSOB. PO POBOŽNOSTI BYLI ÚČASTNICI POZVÁNÍ NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ A MALÉ POHOŠTĚNÍ DO CENTRA MKH V BUDOVĚ MATICE.

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OLOMOUCI PROBÍHÁ PRAVIDELNĚ KAŽDÉHO 8. DNE V MĚSÍCI V 16.30 HOD. PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ BUDE 8. 2. 2017 V 16,30.

Vytvořte si webové stránky zdarma!