KALENDÁŘ AKCÍ

Duchovní setkání u mariánského sloupu a mariánské večeřadlo v Ostravě 9. 1. 2017 v 16.00 hod

Hnutí obnovy duchovních tradic pořádá Duchovní setkání u mariánského sloupu v Ostravě na nám. T.G.M. dne 9. 1. 2017 v 16.00 hod. Po pobožnosti následuje procesí do katedrály Božského Spasitele, kde v 16.30 pořádá Mariánské kněžské hnutí Večeřadlo spojené s adorací, modlitbou sv. růžence a mši sv. v 18.00 hod. 


DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU 

NA NÁMĚSTÍ V OSTRAVĚ

Sem vložte podnadpis

PŘES OBTÍŽE ZIMNÍHO MRAZIVÉHO POČASÍ SE SHROMÁŽDILI  ÚČASTNÍCI   NA DUCHOVNÍHO SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OSTRAVĚ K MODLITBÁM ZA POKOJ V NAŠÍ ZEMI A SVĚŘENÍ  MŠSTA DO PÉČE MATCE BOŽÍ , KTERÉ SE USKUTEČNILO 9. 1. 2017 NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V OSTRAVĚ.  

MODLTIEBNÍ SETKÁNÍ PROBÍHÁ PRAVIDELNĚ KAŽDÉ DRUHÉ PONDĚLÍ V 16.00 HOD . POTOM NÁSLEDUJE PROCESÍ DO KATEDRÁLY, KDE PROBÍHÁ  VEČEŘADLO  ZAVRŠENÉ MŠI SVATOU V 18.00 HOD.

Duchovní setkání u mariánského sloupu v Olomouci 
na Dolním náměstí   dne 8. 1. 2017 v 16.30 hod

Hnutí obnovy duchovnich tradic pořádá Duchovní setkání u mariáského sloupu za pokoj v České zemi a svěření obce do péče Matce Boží, které se uskuteční na Dolním náměstí v Olomouci dne 8. 1. 2017 v 16. 30 hod. Duchovní  a evangelizační setkání  spojuje věří  občany a  lidi dobré vůle v úsilí o zachování a obnovu  křesťanských hodnot, k veřejnému svědectví  víry a k modlitbám za pokoj a bezpečí v zemi a svěření města do ochrany a péče Matce Boží  k odvrácení nebezpečí. 


DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU
 V OLOMOUCI 8. 1. 2017

NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 ÚČASTNÍCI DUCHOVNÍHO SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OLOMOUCI SHROMÁŽDĚNÍ K MODLITBÁM ZA POKOJ V ČESKÉ ZEMI A SVĚŘENÍ MĚSTA DO PÉČE MATCE BOŽÍ, KTERÉ SE USKUTEČNILO 8. 1. 2017 V 16.30 HOD NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI. PŘES MARZIVÉ POČASÍ SE MODLITEBNÍHO SETKÁNÍ ZÚČASTNILO  TÉMĚŘ DVACET OSOB.

 PO POBOŽNOSTI BYLI  ÚČASTNICI POZVÁNÍ NA  PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ A MALÉ POHOŠTĚNÍ DO  CENTRA MKH V BUDOVĚ MATICE. PŘEDSEDA HNUTÍ A INICIÁTOR AKTIVITY INFORMOVAL O PRŮBĚHU SCHVALOVÁNÍ A   ŠÍŘENÍ AKTIVITY V JEDNOTLIVÝCH DIECÉZÍCH AKTIVITY A ROZVOJI V DALŠÍCH MÍSTECH  V ČR A PROCESU SCHVALOVÁNÍ 

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V OLOMOUCI PROBÍHÁ PRAVIDELNĚ KAŽDÉHO 8. DNE V MĚSÍCI V 16.30 HOD. PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ BUDE 8. 2. 2017 V 16,30.

Modlitby a celonoční adorace ve spojení s  Duchovními setkáními u mariánského sloupu v Klášterci nad Orlicí.

Věřící a lidi dobré vůle jsou zvání na celonoční adoraci a k modlitbám ve spojení Duchovními setkání u mariánských sloupů, které se uskuteční na první pátek v měsící 6. 1. 2017 ve farním kostele v Klášterci nad Orlicí. Modlitby probíhají za pokoj v České zemi a svěření obce do péče a ochrany Matky Boží a obnovu mariánského sloupu v Praze.

Duchovní setkání u mariánského sloupu v Dolní Dobrouči dne 4. 1. 2017 v 18. 30 hod.

 Věřící a lidi dobré vůle jsou zvání na Duchovní setkání u mariánského sloupu  u obecního úřadu na náměstí v Dolní Dobroučí po mši sv. v 18.30 hod. Modlitby probíhají za pokoj v České zemi a svěření obce do péče a ochrany Matky Boží.  

Duchovní setkání u mariánského sloupu ve Znojmě dne 3. 1. 2017 v 18. 00 hod.

Věřící a lidi dobré vůle jsou zvání na Duchovní setkání u mariánského sloupu na náměstí  T.G.M. ve Znojmě. Modlitby probíhají za pokoj v České zemi a svěření obce do péče a ochrany Matky Boží a obnovu mariánského sloupu v Praze.

Duchovní setkání u mariánského sloupu v Jičíně dne 3. 1. 2017 v 18. 30 hod.

Věřící a lidi dobré vůle jsou zvání na Duchovní setkání u mariánského sloupu na Vadštejnově náměstí v Jičíně  v 18.00 hod. Modlitby probíhají za pokoj v České zemi a svěření obce do péče a ochrany Matky Boží.   Při duchovním setkání  s evangelizačním charakterem  zazní  v reprodukovanoé formě večerní chvály  spojené s zpěvy Taize.  

Duchovní setkání u mariánského sloupu v Ústí nad Orlicí dne 2. 1. 2017 v 18. 30 hod.

Římskokatolická farnost pořádá Duchovní setkání u mariánského sloupu  na náměstí v Ústí nad Orlicí  po mši  sv. v 18.30 hod. Modlitby probíhají za pokoj v České zemi a svěření  obce do péče a ochrany Matky Boží.  

Adventní setkání u mariánského sloupu v Ostravě


Ostrava, 12. 12. 2016 

se uskutečnilo adventní setkání u Mariánského sloupu za účasti ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowicze, který na úvod požehnal Mariánský sloup a pronesl promluvu k slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu.

Po promluvě zásvětnou modlitbou svěřil město Ostravu a její obyvatele do ochrany a péče Matky Boží. 

Na závěr pronesl žehnací modlitbu pro adventní čas a udělil své požehnání. Požehnal dalším setkáváním u mariánských sloupů v diecézi.

Další Duchovní setkání u mariánského sloupu v Ostravě se uskuteční 9. 1. 2017 v 16.00 h.

ADVETNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU 

 NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI 8. 12. 2016

HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC V OLOMOUCI ZVE VĚŘÍCÍ OBČANY A LIDI DOBRÉ VŮLE NA DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU KE SLAVNOSTI PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHU POŘÁDANÉ 8. 12. 2016 V 16. 00 HOD NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI. 

DUCHOVNÍM SETKÁNÍM DĚKUJEME ZA KŘESŤANSKOU VÍRU, PROSÍME ZA POKOJ V ZEMI A SVĚŘUJEME MĚSTO DO OCHRANY A PÉČE MATCE BOŽÍ.SETKÁNÍ JE VEDENO KNĚZEM S VĚDOMÍM A POŽEHNÁNÍM ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO MONS. JANA GRAUBNERA.

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem

27. 9. 2016, Pražský hrad, Kostel Všech svatých, 13.00 h

procesí za pokoj a požehnání české zemi a městu Praze
Mariánská pouť Prahou

21. 5. 2016, Praha, Strahovský klášter, 11.00 hDuchovní setkání u Mariánského sloupu

8. 5. 2016, Olomouc, Dolní náměstí, 16.30 h

Program: 16.30 pobožnost u Mariánského sloupu; 16.50 procesí do kapucínského kostela Zvěstování Panny Marie; 17.00 mše svatá za dar míru a odvrácení nebezpečí války 

Vytvořte si webové stránky zdarma!